COP24 Katowice

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

Wiceminister Michał Kurtyka, w środę 4 września, wziął udział w XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska uczestniczył w trzech panelach dyskusyjnych. Podczas pierwszego – „Elektromobilność – Polska i Świat” mówił o tym, na jakim etapie znajduje się w Polska, jeśli chodzi o rozwój elektromobiloości.

– Polska jest w czołówce europejskiego carsharingu elektrycznego. W marcu Warszawa rozstrzygnęła największy przetarg na autobusy elektryczne w Europie, kupując 130 pojazdów. Jesteśmy też jednym z najszybciej rosnących rynków produkcji baterii litowo-jonowych – powiedział.


Drugi panel odbywał się również w ramach ścieżki tematycznej „Nowa Gospodarka” i nosił tytuł „Zrównoważone finansowanie – nowe modele biznesowe”. Wiceminister Kurtyka skupił się na odpowiedzialnej bankowości. Jej zasady stanowią ogólne ramy działań dla banków, a ich celem jest uwzględnienie w strategiach aspektów środowiskowych i społecznych, a więc tych, które zostały przyjęte przez ONZ jako Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym.

– Banki widzą korzyści z „zielonego” wizerunku. Z jednej strony są poddawane presji świadomych ekologicznie klientów, z drugiej, widzą rosnący potencjał proklimatycznych działań i modyfikują swoją ofertę dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju.


Trzeci z kolei panel „Nowoczesna polityka klimatyczna Zachodu a energetyczna samowystarczalność krajów regionu” odbył się w ramach ścieżki tematycznej „Społeczeństwo”. Wiceminister Kurtyka mówił o tym, że wyprowadzenie wysokoemisyjnej produkcji towarów z Europy nie powstrzyma zmian klimatu. Rozwiązaniem tego problemu jest jedynie zmiana naszego dotychczasowego stylu życia.

– Jest ryzyko, że wyeliminowanie z UE paliw kopalnych nie sprawi, że mieszkańcy Europy przestaną konsumować towary, przy wytwarzaniu których emituje się CO2. Ich produkcja będzie lokowana w krajach najuboższych, o niższych standardach środowiskowych. Czy tego właśnie chcemy? – pytał wiceminister.


Ponadto, Sekretarz Stanu Michał Kurtyka odbył spotkania z przedstawicielami biznesu oraz wziął udział w briefingu PGE Nowa Energia, podczas którego poinformowano, że spółka ta będzie pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewni swoim klientom w pełni ekologiczne zasilanie energią podchodzącą z OZE.

 

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected