COP24 Katowice

Katowice Rulebook – historyczny sukces polityki klimatycznej na COP24

[Translate to Polish:]

[Translate to Polish:]

Sukcesem zakończyła się globalna konferencja klimatyczna ONZ – COP24 odbywająca się w pierwszych dwóch tygodniach grudnia 2018 r. w Katowicach. Negocjatorzy ze 196 państw i Unii Europejskiej przez dwa tygodnie pracowali nad Pakietem katowickim, wdrażającym Porozumienie paryskie.

Sukcesem zakończyła się globalna konferencja klimatyczna ONZ – COP24 odbywająca się w pierwszych dwóch tygodniach grudnia 2018 r. w Katowicach. Negocjatorzy ze 196 państw i Unii Europejskiej przez dwa tygodnie pracowali nad Pakietem katowickim, wdrażającym Porozumienie paryskie. W stolicy Górnego Śląska, najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski, pojawiły się w trakcie COP24 liczne głowy państw, szefowie rządów oraz blisko 100 ministrów środowiska i spraw zagranicznych z całego świata. Dzięki konsensusowi, jaki przy ich ogromnym zaangażowaniu osiągnęły Strony, Katowice stały się po Kioto i Paryżu kolejnym kamieniem milowym na drodze do zrównoważonej globalnej polityki klimatycznej.
Kilkanaście dni intensywnych prac przyniosło efekty w postaci uzgodnienia poszczególnych obszarów zasad realizacji Porozumienia paryskiego. W tym czasie przedyskutowano cały szereg kwestii – zarówno zasadniczych, jak też bardzo szczegółowych i technicznych – składających się na skomplikowany i trudny dokument. Wśród nich znalazły się m.in. finanse, transparencja czy adaptacja. W Pakiecie Katowickim w zrównoważony, uczciwy sposób uwzględnione zostały interesy wszystkich Stron. Dzięki niemu uczyniony będzie wielki krok w kierunku realizacji ambicji zapisanych w Porozumieniu paryskim. Ambicji, które sprawią, że nasze dzieci spojrzą kiedyś wstecz na nasze dziedzictwo i uznają, że ich rodzice podjęli właściwe decyzje w ważnym, dziejowym momencie.
Powstrzymanie zmian klimatu wymaga współpracy i wspólnych, skoordynowanych działań podejmowanych przez wszystkie strony Konwencji. Dlatego też celem Polski, jako państwa przewodniczącego szczytowi było utrzymanie globalnego charakteru Pakietu katowickiego oraz kształtowanie solidarnej światowej polityki klimatycznej przy uwzględnieniu możliwości oraz specyficznych uwarunkowań poszczególnych państw. Porozumienie paryskie określiło bowiem wizję dążenia do zrównoważenia powodowanej przez człowieka emisji gazów cieplarnianych. Realizacja tej wizji ma dokonać się właśnie dzięki suwerennie określanym tzw. wkładom krajowym – NDC, uwzględniającym narodowe uwarunkowania gospodarcze, społeczne i przyrodnicze poszczególnych państw, a także ich cele rozwojowe. Tak planowane i realizowane polityki będą nie tylko sprzyjać ochronie klimatu, ale także w pełni uwzględniać specyfikę gospodarek narodowych i etapów rozwoju każdej ze stron Porozumienia. Dzięki wdrożeniu Pakietu katowickiego wysiłki te będą dostosowane do możliwości poszczególnych krajów i zapewnią równowagę zobowiązań pomiędzy państwami. Przyjęto również metody raportowania, wspólne miary oraz system zawierający dane na temat redukcji emisji. W ten sposób świat uzyskał na poziomie globalnym wszelkie niezbędne narzędzia operacjonalizacji polityki klimatycznej realizowanej przez poszczególne państwa.
Kolejnym istotnym elementem Pakietu Katowickiego jest określenie kształtu Globalnego Przeglądu (Global Stocktake), który ma zaistnieć w 2023 r. Globalny Przegląd polityki klimatycznej ma stanowić podstawę do przygotowania planów redukcji po 2030 roku. Dopełnieniem głównych zapisów Pakietu jest ukonstytuowanie Komitetu analizującego i oceniającego wykonywanie przez poszczególne państwa celów w zakresie redukcji emisji. Komitet może dyscyplinować państwa - choć nie karać - które nie wypełniają swoich zobowiązań, nie tylko w obszarze redukcji, ale również systemów raportowania, czy ewentualnego braku aktywności Stron w Globalnym Przeglądzie.
Sukces osiągnięty w Katowicach świadczy o tym, że Polska jest skutecznym ambasadorem zrównoważonego podejścia do przeciwdziałania zmianom klimatu. Mamy ambicje, by w duchu solidarności i multilateralizmu kształtować zasady przy uwzględnieniu suwerennego określania krajowych zobowiązań jako fundamentu skuteczności globalnych wysiłków. Nasze wspólne działania nie polegały jednak jedynie na produkcji tekstów, czy bronieniu narodowych interesów. W tworzeniu Pakietu katowickiego kierowaliśmy się poczuciem odpowiedzialności za los ludzi i zaangażowaniem w losy Ziemi, która jest domem naszym i pokoleń, które przyjdą po nas. W tych okolicznościach każdy krok naprzód jest wielkim osiągnięciem.

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje