COP24 Katowice

Polityka środowiskowa COP24

Najwyższe standardy ochrony środowiska na COP24 za sprawą certyfikatu EMAS polskiego Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska jest zarejestrowane w EMAS i w swojej działalności stosuje się do stawianych przez system najwyższych wymagań w zakresie ochrony środowiska. Jako Ministerstwo odpowiedzialne za COP24 przywiązuje również szczególną uwagę do aspektów środowiskowych związanych organizacją oraz prowadzeniem dużego, międzynarodowego wydarzenia jakim jest konferencja klimatyczna.

Czym jest EMAS?

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to unijny instrument ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest użytecznym narzędziem tworzenia  w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.
Wymagania EMAS pomagają wdrażać organizacjom systemowe rozwiązania zapewniające osiągnie celów biznesowych w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska. EMAS to także wiarygodny system raportowania oddziaływań organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.
System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, tj. firmy, instytucje publiczne, zakłady przemysłowe.

Cel:

W ramach rejestracji EMAS organizacje wykazują się stałą zgodnością z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska, zmniejszając negatywny wpływ na środowisko, m.in. poprzez generowanie większych oszczędności w obszarach energetyki, gospodarki odpadami,  gospodarki wodno-ściekowej. Organizacje wykazują, iż posiadają sprawdzone instrumenty do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony środowiska, a ich „zielony wizerunek” jest potwierdzany specjalnym i wiarygodnym certyfikatem EMAS, przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Kto może uczestniczyć w EMAS?

Wszelkiego rodzaju organizacje: publiczne, prywatne, dążące do poprawy swojej efektywności środowiskowej.
Organizacja rejestrująca się w EMAS podejmuje następujące kroki:
1) Przeprowadza przegląd środowiskowy, w tym identyfikuje aspekty środowiskowe jej  działalności, produktów i usług wraz z metodami ich ocen. Uwzględnia przy tym przepisy i regulacje prawne;
2) Opracowuje Politykę środowiskową - deklaracja, iż działania są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy jednoczesnym dążeniu do poprawy efektywności środowiskowej;
3) Wprowadza system zarządzania środowiskowego i wdraża go wg wymagań EMAS;
4) Przeprowadza audyty wewnętrzne systemu (ocena czy funkcjonujący system zarządzania jest zgodny z polityką i programem organizacji);
5) Przygotowuje deklarację środowiskową (jest to podsumowanie osiągnięć własnych celów środowiskowych oraz przyszłe działania, minimalizujące negatywny wpływ na środowisko)
6) Poddaje się procedurze zewnętrznego audytu (niezależna weryfikacja);
7) Uzyskuje wpis do rejestru właściwego organu (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – nadanie numeru oraz praw do wykorzystania logo EMAS.

Ważne:

Raport na temat emisji CO2 związanej z organizacją COP24 w Katowicach tu.

Organizacja, która jest wpisana do EMAS może oceniać dostawców w świetle wymogów EMAS.

Pobierz Politykę środowiskową COP24 tu.

Czytaj artykuł "Making COP24 Sustainable" tu.

Sustainable organization and climate neutrality of COP24 - czytaj tu.

Pobierz agendę wydarzeń 14 grudnia w Pawilonie Polskim podczas którego odbędzie się panel "EMAS w praktyce".

Czytaj więcej o praktykach środowiskowych podczas COP24 tu.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje