COP24 Katowice

Klimat dla Polski – Polska dla klimatu: 1988-2018-2050

Zachęcamy do zapoznania się z pakietem publikacji przygotowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) na temat polityki klimatycznej z perspektywy Polski:

•    Klimat dla Polski – Polska dla klimatu: 1988-2018-2050,
•    Krótka historia działań i wyzwania na rzecz ochrony klimatu w Polsce,
•    Korzyści środowiskowe wynikające z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzyszących emisji CO2. Analiza z wykorzystaniem modelu jakości powietrza dla obszaru Polski,
Raporty prezentują sytuację Polski od początku okresu transformacji (1988 r.) do rozpoczęcia 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP24. Przybliżają zatem 25 lat przemian gospodarczych i społecznych istotnych z punktu widzenia klimatu. Dodatkowo w raportach przeanalizowane zostały najważniejsze kierunki rozwoju na najbliższe kilkadziesiąt lat zapewniających synergię pomiędzy działaniami mającymi pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz redukcję emisji, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i wzrostu gospodarczego.


Główną publikacją stanowiącą punkt wyjściowy dla reszty opracowań cząstkowych jest Raport Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050, który analizuje sytuację Polski w zakresie kwestii gospodarczych i środowiskowych związanych z emisjami gazów cieplarnianych oraz kształtowania polityki klimatyczno-energetycznej na tle przemian społeczno-gospodarczych.
Celem opracowania Krótka historia działań i wyzwania na rzecz ochrony klimatu w Polsce jest pokazanie w pigułce najważniejszych elementów transformacji w Polsce oraz głównych wyzwań w perspektywie krótko i długookresowej w dziedzinie zmian klimatu.
Wpływ głównych zanieczyszczeń atmosfery powiązanych z emisją dwutlenku węgla w kontekście planowanych działań redukcyjnych został zaprezentowany w publikacji Korzyści środowiskowe wynikające z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzyszących emisji CO2. Analiza z wykorzystaniem modelu jakości powietrza dla obszaru Polski.
Zadaniem przygotowanych publikacji jest kompleksowe zobrazowanie sytuacji Polski w obszarze polityki klimatycznej w oparciu o konkretne dane liczbowe.


- Sprostanie wymaganiom środowiskowym i transformacja sektora energetyki i przemysłu to ogromne wyzwanie jakie stawia przed nami Unia Europejska i społeczność międzynarodowa. Z dotychczasowych doświadczeń Polski widać, że transformacja daje szansę na zwiększenie wydajności przemysłu, efektywności energetycznej, jak również przemian strukturalnych – podkreśla dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański.


- Polska w ciągu ostatnich trzydziestu lat przeszła długą drogę i niestety okupioną dużymi kosztami społecznymi transformację gospodarczą. W Polsce wystąpił w tym czasie szereg zmian instytucjonalnych, gospodarczych i środowiskowych – dołączając do grona państw Unii Europejskiej, realizując i biorąc czynny udział w zobowiązaniach redukcyjnych na poziomie globalnym, walcząc ze skutkami kryzysu gospodarczego, gdzie jako jedno z niewielu państw europejskich udało się uniknąć spadku PKB czy awansując ostatnio do grupy państw rozwiniętych – zauważa Robert Jeszke, redaktor publikacji, kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE i Koordynator projektu LIFE Climate CAKE PL.


- Wyjątkowa pozycja naszego kraju daje nam okazję i możliwości do wyznaczenia sobie dalszych wyzwań. Obecnie jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej. Poprzez uruchomienie programu „Czyste powietrze” podejmujemy również działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących budynków mieszkalnych. Ponadto działamy na rzecz popularyzacji nisko– i zeroemisyjnego transportu. Innymi istotnymi inicjatywami są zrównoważone rolnictwo oraz ochrona bioróżnorodności, kampanie medialne na rzecz oszczędzania energii czy edukacja ekologiczna. Warto podkreśli, że Polska jest jednym z regionalnych liderów w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Wszystkie te działania dały podstawy do planowania przyszłych niezbędnych inicjatyw na rzecz dalszego zmniejszania energochłonności polskiej gospodarki - wskazuje sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prezydent COP24 Michał Kurtyka.


Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Pełna lista publikacji do pobrania:
•    Klimat dla Polski – Polska dla klimatu: 1988-2018-2050 Pobierz
•    Krótka historia działań i wyzwania na rzecz ochrony klimatu w Polsce Pobierz
•    Korzyści środowiskowe wynikające z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzyszących emisji CO2. Analiza z wykorzystaniem modelu jakości powietrza dla obszaru Polski Pobierz
•    Wyzwania dla Polski w sektorach non-ETS: 2030 – 2050 Pobierz
•    Polska transformacja klimatyczno-energetyczna w liczbach Pobierz

Więcej informacji:
IOŚ-PIB
ios.edu.pl/instytut-ochrony-srodowiska/polityka-klimatyczna-z-perspektywy-polski/

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje