COP24 Katowice

Jednym z najważniejszych zadań 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) będzie wypracowanie i przyjęcie pakietu decyzji zapewniających pełne wdrożenie porozumienia paryskiego, zgodnie z decyzjami, które zapadły w Paryżu (COP21) i Marrakeszu (CMA1.1).

Polska prezydencja podczas szczytu klimatycznego w 2018 r. planuje skupić swój przekaz na 3 kluczowych tematach:

  • Technologia - rozwój przyjaznych klimatowi nowoczesnych rozwiązań, takich, jak m.in. elektromobilność,
  • Człowiek - czyli solidarna i sprawiedliwa transformacja społeczno-gospodarcza regionów przemysłowych,
  • Przyroda – m.in. wspomaganie dążenia do neutralności klimatycznej dzięki pochłanianiu CO2 przez lasy i grunty, czy poprzez zarządzanie gospodarką wodna.

Polski rząd w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracował szereg regulacji mających na celu popularyzację na krajowych drogach nisko- i zeroemisyjnych pojazdów. W Pakiecie na rzecz Czystego Transportu znalazły się takie dokumenty, jak Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ze względu na szereg inicjatyw wymienionych w Pakiecie, zdecydowano się również przygotować instrument finansowy, wspierający realizację przewidzianych we wspomnianych dokumentach działań. Jest nim Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT), który do roku 2027 r. będzie dysponował 6,7 mld zł.

7 czerwca 2018 r. rozpoczęto realizację rządowego programu „Czyste Powietrze”. Podstawowym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących budynków mieszkalnych. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a jego łączny budżet to 103 mld zł.

Polski rząd stara się stwarzać warunki sprzyjające budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach. To na Śląsku testowane są czyste, innowacyjne technologie węglowe, takie jak zgazowanie węgla. Województwo śląskie zostało również objęte unijną inicjatywą kierowaną do regionów górniczych w okresie transformacji (Coal Regions in Transition). Wśród zgłoszonych przez stronę polską projektów do inicjatywy są m.in. – plany stworzenia elektrowni szczytowo-pompowej na terenie likwidowanej obecnie kopalni Krupiński w Suszcu czy przygotowany przez Jastrzębską Spółkę Węglową projekt dotyczący ogniw wodorowych.

Lesistość Polski systematycznie się zwiększa. Od 1995 r. do 2014 r. powierzchnia lasów wzrosła w naszym kraju o 504 tys. ha. To m.in. ogromna zasługa nadzorowanych przez Ministerstwo Środowiska Lasów Państwowych. Lasy stanowią blisko jedną trzecią terytorium Polski. Badania naukowe pokazują, że m.in. poprzez sadzenie odpowiednich gatunków drzew można zwiększyć zdolność lasów do pochłania CO2. Podczas COP24 Polska chce zaprezentować technikę wchłaniania CO2 przez glebę i lasy (projekt „Leśne Gospodarstwa Węglowe”).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje