COP24 Katowice

COP24 to nieformalna nazwa 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

UNFCCC jest "konwencją z Rio", jedną z trzech konwencji przyjętych na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. UNFCCC weszła w życie dnia 21 marca 1994 r. Niemalże wszystkie państwa są dzisiaj jej członkami. Państwa, które ratyfikowały konwencję, nazywane są Stronami Konwencji. Zapobieganie "niebezpiecznej" ingerencji człowieka w klimat jest ostatecznym celem UNFCCC.

Konferencja Stron (COP) jest najwyższym organem Konwencji UNFCCC. W jej skład wchodzą przedstawiciele Stron Konwencji. Sesje odbywają się co roku. COP podejmuje decyzje niezbędne do zapewnienia skutecznego wykonania postanowień Konwencji oraz regularnie dokonuje przeglądu wykonania tych postanowień.

Zgodnie z decyzją 22. Sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP22) w Marrakeszu w listopadzie 2016 roku, kolejny szczyt klimatyczny (COP24) odbył się w Polsce. Polska została wybrana do organizacji tego wydarzenia w ramach Grupy Europy Wschodniej (EEG).
Polska już po raz czwarty przewodniczyła Konwencji klimatycznej.

Konferencja COP24 odbyła się w dniach 2-16 grudnia 2018 r. w Katowicach.

Katowice Rulebook

Głównym celem szczytu COP24 było przyjęcie przez wszystkie Strony pakietu zasad wdrożeniowych Porozumienia paryskiego, określających działania, ich formę i podstawę, a także kiedy i przez kogo powinny zostać podjęte. Te zasady zostały określone w „Katowickim Pakiecie Klimatycznym” (Katowice Rulebook).

Zawiera m.in.:

  •     informacje o krajowych celach i działaniach w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu oraz podejmowanych w ramach krajowych programów pomocy, określonych w ich kontrybucjach (NDC);
  •     zasadę przejrzystości - jak Strony mają sprawozdawać działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu;
  •     jak sprawozdawać działania na rzecz dostosowywania się do skutków zmian klimatu;
  •     ustanowienie komitetu, którego celem ma być ułatwienie wdrożenia Porozumienia paryskiego i promowanie przestrzegania zobowiązań podjętych w ramach Porozumienia;
  •     sposób przeprowadzania globalnej oceny ogólnego postępu w realizacji celów Porozumienia paryskiego;
  •     sposób oceny postępów w zakresie rozwoju i transferu technologii;
  •     sposób przekazywania informacji na temat wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się oraz procesu ustalania nowych celów w zakresie finansowania począwszy od 2025 r.

„Katowicki Pakiet Klimatyczny” (Katowice Rulebook) został przyjęty przez wszystkie Strony Porozumienia paryskiego 15 grudnia 2018 r. podczas konferencji COP24 w Katowicach.

Pobierz Katowice Rulebook

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje