COP24 Katowice

Deklaracja „Lasy dla klimatu”

Lesistość Polski systematycznie się zwiększa. Od 1995 r. do 2014 r. powierzchnia lasów wzrosła w naszym kraju o 504 tys. ha. To m.in. ogromna zasługa nadzorowanych przez Ministerstwo Środowiska Lasów Państwowych. Co roku sadzą one ok. 500 mln drzew. Stanowi to imponującą liczbę 1000 drzew na minutę.

Lasy stanowią blisko jedną trzecią powierzchni Polski. Badania naukowe pokazują, że m.in. poprzez sadzenie odpowiednich gatunków drzew można zwiększyć zdolność lasów do pochłania CO2, a tym samym zmniejszyć skalę spodziewanych zmian klimatu.

Podczas COP24 Polska chce pokazać innym państwom, jak dążyć do osiągnięcia równowagi między emisjami i pochłanianiem, posługując się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej oraz wykorzystując naturalny proces pochłaniania CO2 przez gleby i lasy (projekt „Leśne Gospodarstwa Węglowe”).

Podczas COP24 planujemy uroczyste przyjęcie Deklaracji ministerialnej wzywającej Strony do zachowania i zwiększania zasobów węgla w pochłaniaczach i rezerwuarach gazów cieplarnianych do roku 2050 oraz wskazującej na kluczową rolę pochłaniaczy w osiągnięciu celu wyznaczonego przez Porozumienie paryskie.

Porozumienie paryskie prezentuje powszechną wolę do globalnego wysiłku w celu osiągnięcia równowagi między antropogenicznymi emisjami gazów cieplarnianych pochodzącymi ze źródeł i ich absorbcją przez pochłaniacze w drugiej połowie obecnego wieku. Odpowiedzialność za realizację celu spoczywa na wszystkich rządach i cel może być jedynie osiągnięty przy globalnym wysiłku.

Artykuł piąty Porozumienia paryskiego jest jednym z najważniejszych artykułów, ponieważ wskazuje Stronom drogę wdrożenia celu Porozumienia paryskiego, którym jest neutralność klimatyczna w drugiej połowie obecnego stulecia. Strony powinny podjąć działania w celu zachowania i poprawy stanu pochłaniaczy oraz zbiorników gazów cieplarnianych, w tym lasów. Wielofunkcyjna i zrównoważona gospodarka leśna jest kamieniem węgielnym dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Nie ma przyszłości bez przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale nie ma też przyszłości bez lasów.

Strony zainteresowane dołączeniem do Deklaracji „Lasy dla klimatu”, prosimy o kontakt przez maila cop24@mos.gov.pl

Pobierz Deklarację w języku polskim.

Pobierz Deklarację w języku angielskim.

Zobacz listę stron popierających Deklarację tutaj.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje